Foto's en video's zoeken

De Oosterschelde wordt afgesloten om Zeeland beter tegen de zee te beschermen.
De Oosterschelde wordt afgesloten om Zeeland beter tegen de zee te beschermen.
Een programma van van GeWest tot GeWest over een twee jaar durend onderzoek naar de zout-zoet waterstromen voor de kust van Zeeland.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.
De Westerschelde is een druk bevaren rivier: veel scheepvaart gaat naar Vlissingen en verderop naar Antwerpen.

0