Foto's en video's zoeken

Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de diverse mogelijkheden om bij oliecalamiteiten op zee of rivier de gemorste olie te bedwingen.
Olieverontreiniging veroorzaakt door de Amoco Cadiz.
Olieverontreiniging.
Olieverontreiniging.
Olieverontreiniging.

0