Foto's en video's zoeken

De Natte Werken.
De Kerende Wand.
Halverwege.
De Montage.
Het werk van de 8 natte' Meetdiensten van Rijkswaterstaat in en om het water.
Een film over de renovatie van de Middensluis te IJmuiden.
Rijkswaterstaat heeft een periode acht natte' Meetdiensten gehad, ondergebracht bij acht verschillende directies, die zich bezighielden met het meten op, aan en onder het water.
De grote waterwegen vanaf de havenhoofden bij Hoek van Holland tot aan Gouda vallen onder het beheersgebied van de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat.

0