Foto's en video's zoeken

Nieuwegein. Brug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
DWW 111_32 waterkering, boezemkade, schade door afschuiving van talud langs weg, polder Beschoot, Noord-Holland.
DWW 111_34 waterkering, boezemkade, schade door afschuiving van talud langs weg, polder Beschoot, Noord-Holland.
DWW 110_24 IJsselmeerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen schade door kruiend ijs.
DWW 110_26 IJsselmeerdijk tussen Hoorn en Enkhuizen schade door kruiend ijs.
DWW 125_03 IJsselmeerdijk Medemblik Enkhuizen, schapenpaadjes.
DWW Texel aanleg nieuwe deltadijk ter hoogte van Oosterend.

0