Foto's en video's zoeken

Bouw nieuwe sluis in de Linge te Gorinchem inhangen sluisdeur 20-10-1987 .Het publiek kijkt toe vanaf de tijdelijk dijk die aan de buitenzijde (waal kant) van de sluis is aangelegd.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Het doorbaggeren van de dijk in de Westerschelde bij Hansweert.
Brug in RW50 over de Waal nabij Ewijk.
Brug in RW50 over de Waal nabij Ewijk.
Brug in RW50 over de Waal nabij Ewijk.
Brug in RW50 over de Waal nabij Ewijk.
Brug in RW50 over de Waal nabij Ewijk.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
De Zeeburgerbrug is een brug gelegen in de autosnelweg A10, de ringweg van Amsterdam en kruist het Amsterdam-Rijnkanaal.
Stormvloedkering Oosterschelde, Oosterscheldekering, is een waterkering in de Oosterschelde.
Westkapelle, dijk, vuurtoren.
DWW waterkering schade door kruiend ijs.
DWW 412_34a waterkering schade door kruiend ijs.
DWW 412_26a waterkering schade door kruiend ijs.
DWW 412_33a waterkering schade door kruiend ijs.
DWW waterkering schade door kruiend ijs.
DWW waterkering schade door kruiend ijs.
DWW waterkering Houtribdijk schade door kruiend ijs.
DWW waterkering schade door kruiend ijs.
DWW Rivierdijken, Bovenrijn, rechteroever, Spijk, Spijkse dijk. Filter (binnendijks).
DWW Rivierdijken, Bovenrijn, rechteroever, Spijk, Spijkse dijk. Kribben, fabriek.
DWW 414_17A Markermeer, Houtribdijk, Betomat overgang zand op mijnsteen.
DWW Leidingen in en nabij waterkeringen.

0