Foto's en video's zoeken

Scheepvaart in de Middensluis.
Scheepvaart in de sluis.
Westerschelde, scheepvaart.
Scheepvaart passeert de open draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Scheepvaart passeert de open draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Scheepvaart passeert de open draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Wachtend autoverkeer bij de open draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Open draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Scheepvaart in het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Scheepvaart passeert draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Open draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Scheepvaart passeert draaibrug, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Scheepvaart passeren verkeerspost / radarpost Terneuzen.
Scheepvaart verlaat de sluis van Terneuzen, containerschip.
Scheepvaart verlaat de sluis van Terneuzen.
Scheepvaart naderd de sluis, bakens.
Verkeerspost Westerschelde.
Over het kanaal Gent - Terneuzen te Sas van Gent ligt een draaibrug die gebouwd is tussen 1965 en 1969 en vormt de 320 meter lange oeververbinding tussen de Westelijke en de Oostelijke kanaaloever.
Steiger, recreatievaart, beroepsvaart, slepers, tjalk, zeilboten, motorboten.
Scheepvaart naderd de sluis.
Scheepvaart naderd de sluis, bedieningsgebouw.
Scheepvaart naderd de sluis.
Scheepvaart passeert open brug.
Scheepvaart.
Scheepvaart.
Scheepvaart.
Op 1 december 1975 werd de eerste verkeerspost Hansweert officieel in gebruik genomen.
Het Kanaal door Zuid-Beveland is een kanaal in Zeeland dat, in Noord-zuidrichting, loopt van Wemeldinge naar Hansweert.
Kanaal van Gent naar Terneuzen, industrie, scheepvaart.
Kanaal van Gent naar Terneuzen, industrie, scheepvaart.
Kanaal van Gent naar Terneuzen, open draaibrug Terneuzen.
Kanaal van Gent naar Terneuzen, industrie, scheepvaart, open brug Terneuzen.
Kanaal van Gent naar Terneuzen, industrie, scheepvaart.
Kanaal van Gent naar Terneuzen, Terneuzen, open draaibrug, scheepvaart.
Haveningang met radarpost, sluizen Terneuzen.
Draaibrug Sluiskil.
Vlissingen-Oost (Sloegebied) is het haven- en industriegebied dat ten Oosten van de havenstad Vlissingen is gerealiseerd.
Vrachtschip, beroepsscheepvaart, zeeschip.
Schepen langs en mensen op de dam.
Scheepvaart langs de Zeeuwse kust, met baken en strandpalen en stortsteen.
RWS Kaloo, vaartuig van Rijkswaterstaat.
RWS 88, vaartuig van Rijkswaterstaat.
RWS Hedinzee, vaartuig van Rijkswaterstaat.
RWS Hedinzee, vaartuig van Rijkswaterstaat.
Fort Ellewoutsdijk heeft een geschiedenis.
Westerschelde, scheepvaart, industrie.
Westerschelde, scheepvaart, tanker, MS Rystraum.
Westerschelde, scheepvaart, MS Swan Arrow.
Westerschelde, scheepvaart, containers.
Westerschelde, scheepvaart, containerschip, Independent Venture.
Westerschelde, scheepvaart, vrachtschip, Iran Zanjan.
Westerschelde, containerschip, Arthur Maersk Sealand, scheepvaart.
Het werkingsgebied van de verkeerspost Wemeldinge loopt grofweg alle vaarwegen ten Noorden van de Westerschelde met uitzondering van het kanaal door Walcheren, die in beheer is van de Provinciale Waterstaat.
Bedieningsgebouw sluizen Terneuzen, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Bedieningsgebouw sluizen Terneuzen, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Bedieningsgebouw sluizen Terneuzen, Kanaal van Gent naar Terneuzen.
Verkeerspost Terneuzen, Radar toren, Westerschelde, Schelderadarketen, Terneuzen.
Verkeerspost Terneuzen, Radar toren, Westerschelde, Schelderadarketen, Terneuzen.
Verkeerspost Terneuzen, Radar toren, Westerschelde, Schelderadarketen, Terneuzen.
Bedieningsgebouw sluizen Terneuzen, Kanaal van Gent naar Terneuzen.

0