Foto's en video's zoeken

Luchtfoto tijdens de bouw van de tweede sluis in de rivier de Maas te Lith.
Luchtfoto tijdens de bouw van de tweede sluis in de rivier de Maas te Lith.
Luchtfoto tijdens de bouw van de tweede sluis in de rivier de Maas te Lith.
Luchtfoto tijdens de bouw van de tweede sluis in de rivier de Maas te Lith.
Luchtfoto tijdens de bouw van de tweede sluis in de rivier de Maas te Lith.
Luchtfotoserie sluis te Linne.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Sambeek. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Sambeek. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Sambeek. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Belfeld. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Belfeld. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie stuw, vistrap en de oude sluis te Belfeld.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Belfeld. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Belfeld. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis-, en stuwcomplex te Roermond. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie sluis Linne.
Luchtfotoserie Zuid Willemsvaart: sluis 16.
Luchtfotoserie Zuid Willemsvaart: sluis 15.
Luchtfotoserie Zuid Willemsvaart: sluis 15.
Luchtfotoserie Noordervaart: sluis Noordervaart. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie Noordervaart: sluis Noordervaart. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie Noordervaart: sluis Noordervaart. Provincie : Limburg.
Luchtfotoserie Zuid-Willemsvaart: sluis 13.
Overzicht vanaf de stuw van de deuren opslagplaats naast de stuw op de Westelijke oever tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Detail van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Detail van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Detail van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Detail van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Detail van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Detail van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Een damwand onderdeel van het binnenhoofd tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het begin van het ontgraven voor het nieuw te bouwen bedieningsgebouw, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Een ontgraven ankerstang gedeeltelijk voorzien van Houten bescherm kap, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De ingang van het werkterrein voor de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De spoelinstatie voor het stortsteen die vrij is gekomen tijdens het verwijderen van de oude beschoeing tijdens bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht vanaf de stuw in Noordelijke richting, van de Beneden- scheidingsdam tijdens bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Een damwand aan de kop van de boven-scheidingsdam, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Een kofferdam aan de kop van de boven-scheidingsdam, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Gezicht vanaf de rivier benedenstrooms van de boven-scheidingsdam, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Gezicht vanaf de rivier benedenstrooms van de boven-scheidingsdam, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Gezicht vanaf de rivier benedenstrooms van de boven-scheidingsdam, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Twee kraanschepen verwijderen de oude geleidewerken in verband met verbreding van de voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Twee kraanschepen verwijderen de oude geleidewerken in verband met verbreding van de voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Twee kraanschepen verwijderen de oude geleidewerken in verband met verbreding van de voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
De boven-scheidingsdam met zandopslag tussen sluis- en stuwcomplex, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
De boven-scheidingsdam met zandopslag tussen sluis- en stuwcomplex, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
De voorhaven aan de Zuidzijde met de nieuwe damwand met verankering, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Het verwijderen van de oude beschoeing van de voorhaven aan de Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Het verwijderen van de oude beschoeing van de voorhaven aan de Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
De voorhaven aan de Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
De voorhaven aan de Zuidzijde met de nieuwe damwand met verankering, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Overzicht van de Beneden-scheidingsdam met ankerstangen voorzien van Houten bescherm kappen, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht van de Beneden-scheidingsdam met ankerstangen voorzien van Houten bescherm kappen, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De Beneden-scheidingsdam met detail van de verankering van de damwand, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Overzicht van de Beneden-scheidingsdam met ankerstaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht van de Beneden-scheidingsdam met ankerstaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht van de Beneden-scheidingsdam tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, overzicht van de kolk met diepwanden in Noordelijke richting.
De bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, overzicht van de kolk met diepwanden.
De bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, overzicht van het uitdiepen van de kolk door middel van een cutterzuiger.
De bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, het uitdiepen van de kolk door middel van een cutterzuiger.
De bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, het uitdiepen van de kolk door middel van een cutterzuiger.
De bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, overzicht in de kolk met diepwanden.
Overzicht vanaf de hulpbrug in Zuidelijke richting, van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht vanaf de stuw in Noordelijke richting, van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht vanaf de stuw in Zuidelijke richting, van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Interieur van de bedieningsruimte van het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Interieur van de bedieningsruimte van het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Interieur van de bedieningsruimte van het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
Interieur van de bedieningsruimte van het bedieningsgebouw van de sluis naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
De sluis met het bedieningsgebouw naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
De sluis met het bedieningsgebouw naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
De sluis met het bedieningsgebouw naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
De sluis met het bedieningsgebouw naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
De sluis met het bedieningsgebouw naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.

0  1  2  3  4  5  6  >