Foto's en video's zoeken

Vlechters in de startschacht van de HSL-boortunnel in aanbouw bij Hoogmade.
De startschacht en de toerit van de HSL-boortunnel in aanbouw bij Hoogmade.
De startschacht van de HSL-boortunnel in aanbouw bij Hoogmade.
De startschacht van de HSL-boortunnel in aanbouw bij Hoogmade.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen de aansluiting met RW58 te Breda en Prinsenbeek.
De werkzaamheden tijdens de bouw van de nieuwe markbrug te Zevenbergen in verband met verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
De werkzaamheden tijdens de bouw van de nieuwe markbrug te Zevenbergen in verband met verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
De werkzaamheden tijdens de bouw van de nieuwe markbrug te Zevenbergen in verband met verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
De aanvoer van zand door middel van een binnenvaartschip voor de aanleg van van een zandbaan te Zevenbergen in verband met verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' door middel van Dumpers, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' door middel van Dumpers, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Zand transport via de Parallelweg tijdens het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' te Prinsenbeek in verband met de verplaatsen van RW16 en de aanleg van de HSL lijn.
Zand transport via de Parallelweg tijdens het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' te Prinsenbeek in verband met de verplaatsen van RW16 en de aanleg van de HSL lijn.
Zand transport via de Parallelweg tijdens het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' te Prinsenbeek in verband met de verplaatsen van RW16 en de aanleg van de HSL lijn.
Het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' door middel van Dumpers, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het aanleggen van een zandbaan door het natuurgebied De Kuil' door middel van Dumpers, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het bouwrijp maken van het tracé ter hoogte van Prinsenbeek, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het bouwrijp maken van het tracé ter hoogte van Prinsenbeek, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het bouwrijp maken van het tracé ter hoogte van Prinsenbeek, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het bouwrijp maken van het tracé ter hoogte van Prinsenbeek, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
Het bouwrijp maken van het tracé ter hoogte van Prinsenbeek, in verband met het verplaatsen van RW16, en de aanleg van de HSL lijn.
De werkzaamheden tijdens de bouw van de nieuwe spoorbrug over het Hollandsch Diep nabij Moerdijk, de werkzaamheden aan de Noordelijke oever, in verband met deaanleg van de HSL lijn.
De werkzaamheden tijdens de bouw van de nieuwe spoorbrug over het Hollandsch Diep nabij Moerdijk, de werkzaamheden aan de Noordelijke oever, in verband met deaanleg van de HSL lijn.
De werkzaamheden tijdens de bouw van de nieuwe spoorbrug over het Hollandsch Diep nabij Moerdijk, de werkzaamheden aan de Noordelijke oever, in verband met deaanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
De bouw van de spoortunnel onder de oude Maas ter hoogte van de Gorsdijk, ten Noorden van s-Gravendeel ten behoeve van de aanleg van de HSL lijn.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Prinsenbeek en Zevenbergen, ter hoogte van de Kuil.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de nieuwe Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de Kiltunnel.
Gebeurtenissen tijdens filmopnamen op het bouwterrein van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Werkzaamheden in de Does, voor de aanleg van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Werkzaamheden in de Does, voor de aanleg van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de Kiltunnel.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de Kiltunnel.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de nieuwe Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de nieuwe Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de nieuwe Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden voor de nieuwe Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Werkzaamheden in de Does, voor de aanleg van de Groene Harttunnel, de HSL-boortunnel nabij Leiderdorp.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug ter hoogte van knooppunt Klaverpolder.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug.
De bouw van het aquaduct onder de Ringvaart nabij nieuwe Wetering, ten behoeve van de aanleg van de HSL.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug.
De bouw van het aquaduct onder de Ringvaart nabij nieuwe Wetering, ten behoeve van de aanleg van de HSL.
Het maken van de bouwkuip van het te bouwen HSL-Ringvaartaquaduct (zuidzijde) nabij nieuwe Wetering.
Luchtfoto van werkzaamheden tijdens de aanleg van de HSL-zuid en de verbreding en verlegging van RW16, de werkzaamheden tussen Lage Zwaluwe en de Moerdijkbrug.

0  1  2  3  4  5  6  >