Foto's en video's zoeken

De sluis met het bedieningsgebouw naast de stormvloedkering van de Hollandse IJssel te Krimpen aan de IJssel.
De bouw van een schotbalkloods tijdens de renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
De renovatie van de spuisluis te Dalem.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het laatste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Het plaatsen van het eerste brugdeel over de Prinses Beatrixsluis te Nieuwegein. Provincie : Utrecht.
Een schuif van de spuisluis op het Oranjesluiscomplex in Amsterdam.
De vispassage bij de spuisluis op het Oranjesluiscomplex in Amsterdam.
De stempelconstructie van de Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
Overzicht vanaf de hulpbrug van de Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
Overzicht vanaf de hulpbrug van de Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
De gesloopte drempel met verticale verankering tijdens de renovatie van de Kleinesluis te IJmuiden.
De vloerwapening van de drooggezette Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
De vloerwapening van de drooggezette Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
De vloerwapening van de drooggezette Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
De gesloopte drempel met verticale verankering tijdens de renovatie van de Kleinesluis te IJmuiden.
De gesloopte drempel met verticale verankering tijdens de renovatie van de Kleinesluis te IJmuiden.
De gestorte vloer tijdens de renovatie van de Kleinesluis te IJmuiden.
De gesloopte drempel met verticale verankering tijdens de renovatie van de Kleinesluis te IJmuiden.
De gesloopte drempel met verticale verankering tijdens de renovatie van de Kleinesluis te IJmuiden.
Het verwijderen van de oude sluisvloer van de Kleinesluis te IJmuiden tijdens de renovatie.
Het verwijderen van de oude sluisvloer van de Kleinesluis te IJmuiden tijdens de renovatie.
De drooggezette sluis kolk met verticale verankering van de sluisvloer van de Kleinesluis te IJmuiden tijdens de renovatie.
Overzicht, vanaf het dak van het bedieningsgebouw, van de kolk met verticale verankering van de sluisvloer van de Kleinesluis te IJmuiden in verband met renovatie.
Overzicht, vanaf het dak van het bedieningsgebouw, van de kolk van de Kleinesluis te IJmuiden, tijdens de renovatie.
De menginstallatie bij het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De menginstallatie bij het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers voor de boven-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers in de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers in de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het boren van groutankers in de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het werkterrein bij het boren van groutankers in de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het werkterrein bij het boren van groutankers in de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Het voorspannen van groutankers in diepwanden van de sluiskolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, gezien vanuit het Zuiden.
Overzicht van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, gezien vanuit het Zuiden.
Overzicht van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, gezien vanuit het Noorden.

0  1  2  3  4  5  6  >