Foto's en video's zoeken

Overzicht van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith, gezien vanuit het Noorden.
Het sluiscomplex in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-scheidingsdam (tussen sluis- en stuwcomplex), tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
De aanleg van de Beneden-voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Nieuwe damwand bij de veerweg, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Nieuwe damwand bij de veerweg, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Zinkstukken ten behoeve van de aanleg van de voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Zinkstukken ten behoeve van de aanleg van de voorhaven, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht van de Kleine en Zuidersluis, tijdens de renovatie van de Kleine sluis te IJmuiden richting Noordzee kannaal vanaf het dak van het bedieningsgebouw.
Overzicht van de Kleine en Zuidersluis, tijdens de renovatie van de Kleine sluis te IJmuiden richting zee, vanaf het dak van het bedieningsgebouw.
Overzicht van de Kleine en Zuidersluis, tijdens de renovatie van de Kleine sluis te IJmuiden richting Noordzee kannaal vanaf het dak van het bedieningsgebouw.
Plaatsen van een sluisdeur tijdens de renovatie van de Oranjesluizen.
Plaatsen van een sluisdeur tijdens de renovatie van de Oranjesluizen.
Plaatsen van een sluisdeur tijdens de renovatie van de Oranjesluizen.
Plaatsen van een sluisdeur tijdens de renovatie van de Oranjesluizen.
Plaatsen van een sluisdeur tijdens de renovatie van de Oranjesluizen.

0  1  2  3  4  5  6