Foto's en video's zoeken

Noordwaard februari 2012, eerste schop in de grond.
Noordwaard februari 2012, eerste schop in de grond.
Noordwaard februari 2012, eerste schop in de grond, overzicht terpophoging.
Noordwaard, schop in de grond, februari 2012.
Noordwaard: eerste schop in de grond, februari 2012.
Noordwaard, schop in de grond, februari 2012.
Noordwaard, eerste schop in de grond, februari 2012.
Noordwaard februari 2012, eerste schop in de grond, bodemmonsters nemen.
Noordwaard februari 2012, eerste schop in de grond, bodemmonsters nemen.
Noordwaard februari 2012, eerste schop in de grond, aanbrengen ontwateringsbuizen.
Noordwaard, schop in de grond, februari 2012.
Noordwaard bij hoogwater.
Noordwaard bij hoogwater.
Noordwaard bij hoogwater.
Noordwaard bij hoogwater.
Bouwbord ontpoldering Noordwaard Rijkswaterstaat.
Noordwaard bij hoogwater.
Noordwaard bij hoogwater.
Noordwaard bij hoogwater.
Noordwaard bij hoogwater.
De Noordwaard net na de inrichting en ontpoldering, zodat rivierwater sneller richting zee kan worden afgevoerd.
Natuurgebied de Biesbosch, een nauwelijks verstedelijkte buffer tussen de Randstad en nabijgelegen Brabantse steden.
Pleziervaart in natuurgebied de Biesbosch, een nauwelijks verstedelijkte buffer tussen de Randstad en nabijgelegen Brabantse steden.
De Noordwaard net na de inrichting en ontpoldering, zodat rivierwater sneller richting zee kan worden afgevoerd.
De Noordwaard net na de inrichting en ontpoldering, zodat rivierwater sneller richting zee kan worden afgevoerd.
De Noordwaard net na de inrichting en ontpoldering, zodat rivierwater sneller richting zee kan worden afgevoerd.
Bij de Overdiepse Polder vinden rivierverruimende maatregelen plaats in de vorm van de aanleg van terpen in het gebied tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje.
Bij de Overdiepse Polder vinden rivierverruimende maatregelen plaats in de vorm van de aanleg van terpen in het gebied tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje.
Bij de Overdiepse Polder vinden rivierverruimende maatregelen plaats in de vorm van de aanleg van terpen in het gebied tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje.
Bij de Overdiepse Polder vinden rivierverruimende maatregelen plaats in de vorm van de aanleg van terpen in het gebied tussen de Bergsche Maas en het Oude Maasje.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Artist impression Noordwaard.
Luchtfoto Overdiepse Polder.
Pontbeheerder op de pont tussen Dordrecht en Biesbosch.
Lunchpauze langs de Merwede.
Toeristen wandelend langs de Merwede ter hoogte van Werkendam.
Toerist op de fiets langs de Merwede ter hoogte van Werkendam.
Vader en zoon prepareren kano's voor rondtocht op de Biesbosch.
Wielrenner langs de Biesbosch.
Bewoonster op de pont naar Dordrecht.
Vogelaar uitkijkend over de Merwede.
Pleziervaartuig op de Merwede ter hoogte van Werkendam.
Twee mensen ontspannen aan de Merwede bij Werkendam.
Een toerist fietsend over de dijk bij Werkendam langs de Merwede.
Twee mannen werkend aan het onderhoud aan de sluis bij Werkendam.
Vogelaar aan de uitlopers van de Merwede.
Vogelaar aan de uitlopers van de Merwede.
Gesneden riet door ambachtelijke rietsnijder aan de Merwede.
Baggerschip op de Merwede.
Noordwaard, werk in uitvoering, voorjaar 2012.
Noordwaard, werk in uitvoering, voorjaar 2012.
Noordwaard, werk in uitvoering, voorjaar 2012.
Noordwaard, werk in uitvoering, voorjaar 2012.
Werkzaamheden Ontpoldering Noordwaard februari en maart 2012.
Icoon van maatregel ontpoldering Ruimte voor de Rivier.

0  1  2  3  4  5  6  7