Foto's en video's zoeken

RW12 Arnhem Zevenaar, viaduct van nr 9614.
RW12, Arnhem Zevenaar, viaduct dat de Schelmseweg over RW12 voert.
RW12, Arnhem Zevenaar De laatste beletselen (Zie 9612).
Schutsluis te Tiel (hefportaal).
Schutsluis Heumen (kolk en hefbrug).
Schutsluis Heumen (kolk en hefbrug).
Schutsluis Heumen (kolk en bedieningsluisje).
Voorhaven te Heumen (richting Mook).
Voorhaven te Heumen (richting Mook).
Duwboot Wasserbuffel' bij Nijmegen.
Duw-eenheid Paul Vidal' op Waal bij Nijmegen, lengte 225 m laadvermogen 5492 ton.
Duw - eenheid Olivier van Noort' op Waal bij Nijmegen, 8 bakken, totale leagte van de eenheid 176 m laadverm 1525 ton per bak.
Duw-eenheid, Hercules (Dbg Rukrort) op Waal bij Nijmegen 7 bakken, totale lengte 140m, laadvermogen 500t per bak.
Bronbeek viaduct over de Velperweg + viaduct over de spoorlijn Arnhem Zutphen.
Uitzicht op de IJssel bij Rheden.
Brug over de IJssel te Rheden.
Brug over de IJssel te Rheden (zijoverspanning).
Rijks weg 15. Tleest in Tiel na de openstelling.
Rijksweg 15 Redevoering in de schouwburg te Tiel door de Directie gen.
Rijksweg 15. Openstelling v.h.
Rijksweg 15. Openstelling v.h.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15. Openstelling v. H.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15. Persdrukte' bij de openstelling v.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15. Kruispunt bij Meteren.
Rijksweg 15. Kruispunt bij Meteren.
Rijksweg 15.
Rijksweg 15. Openstelling v. H.
Rijksweg 15. Openstelling v.h.
Rijksweg 15.
Tijdens lage waterstand op de grote rivieren monument bij Waalbrug te Nijmegen.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op te grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren, binnentalud v. D.
Lage waterstand op de grote rivieren. Verkoging v.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand op de grote rivieren.
Lage waterstand grote rivieren drooggevallen krip in de Lek ten Noorden van Culemborg.
De Nolle vluchthaven bij Lobith tijdens hoogwater.
Inundatie als gevolg v.h. Werken v.d. Overlaat v.
Inundatie als gevolg v.d.
Een opgezwolgen dam van Zandzakken en klei in de voormalige Baakse overlaat en Zuiden van Zutphen in de Emmernikse weg tijdens hoogwater.
De stuw bij de kop in de Berkel te Zutphen geheer getrokken tijdens hoogwater.
Overlaat groene rivier Arnhem - Zuid.
Verdediging van gebitumineerd zand, 6 % bitumen 15 cm dik.
Inundatie rond Spijk als gevolg van de werking van de overlaat bij Lobith.
Afschuining van een dijktalud (nieuw werk in de Zuidelijke uiterwaard van de Waal nabij Nijmegen) als gevolg van het hoge rivierwater.
Afschuining van een dijktalud (nieuw werk in de Zuidelijke uiterwaard van de Waal nabij Nijmegen) als gevolg van het hoge rivierwater.
Afschuining van een dijktalud (nieuw werk in de Zuidelijke uiterwaard van de Waal nabij Nijmegen) als gevolg van het hoge rivierwater.
Afschuining van een dijktalud (nieuw werk in de Zuidelijke uiterwaard van de Waal nabij Nijmegen) als gevolg van het hoge rivierwater.
Schutsluis te Tiel, Zuidelijk hoofd met hefdeur.
Peilschaal gebouwtje te Lobith c. A. Registrerend.
Stroomgebied van de Eem.
De overlaat bij Lobith in werking, stand 15, 40 + NAP.
De overlaat bij Lobith in werking, stand 15, 40 + NAP.
Gezicht vanaf de Hezenbergersluis te Hattem.
Hezenbergersluis te Hattem.
Hezenbergersluis te Hattem. Bovenhoofd.
Gezicht op de brug te Hattem vanaf de Hezenbergersluis.
Duiker van de bermsloot bij de Linge langs de rijksweg Arnhem - Nijmegen.
Linge - duiker onder de rijksweg Arnhem - Nijmegen.

< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>