Foto's en video's zoeken

Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Verankering van de Halsbeugels op en rond de sluis Heumen.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Gezicht op Buitensluishoofd met de deuren op en rond de sluis Heumen. Fotoboek_F016.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Het stellen der sluisdeuren op en rond de sluis Heumen.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Vervoer en trekken met Lier v/e Sluisdeur op en rond de sluis Heumen. Fotoboek_F016.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Het trekken v/e Sluisdeur over rails met vrachtauto op en rond de sluis Heumen.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Stellen v/e rioolkap op en rond de sluis Heumen. Fotoboek_F016.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Overzicht van het Gemaal op en rond de sluis Heumen.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Uitbaggeren en voltooiing van de Voorhaven op en rond de sluis Heumen. Fotoboek_F016.
Kanalen, voorhaven en beton boogbruggen - Ontgraving van Bandijk en Voorhaven op en rond de sluis Heumen Fotoboek_F016.
Er worden in Zeeland twee soorten oesters gekweekt: de Zeeuwse holle oester (Crassostrea gigas) en de Zeeuwse platte oester (Ostrea edulis).
Marken: op het ijs.
Luchtfotoserie: Twenthekanaal te Lochem.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
Luchtfotoserie IJmuiden: ontgraven bunker Zuidzijde buitenhoofd Noordersluis.
Renovatie van de Middensluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Luchtfotoserie IJmuiden: reconstructie Middensluis te IJmuiden.
Luchtfotoserie IJmuiden: reconstructie Middensluis te IJmuiden.
Luchtfotoserie IJmuiden: reconstructie Middensluis te IJmuiden.
Luchtfotoserie Rijksweg 32: De oude nog te slopen ophaalbrug bij Akkrum.
Luchtfotoserie stormvloedkering Oosterschelde met het eiland Neeltje Jans.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: Maashees, vanuit Zuidelijke richting gezien nabij km 136.50.
Noodreparaties van de dijk bij Ochten tijdens extreem hoogwater in de Waal.
De Van Brienenoordbrug is een dubbele boogbrug aan de Oostkant van Rotterdam.
De Van Brienenoordbrug is een dubbele boogbrug aan de Oostkant van Rotterdam.
De Van Brienenoordbrug is een dubbele boogbrug aan de Oostkant van Rotterdam.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
Het Stuw- en sluizencomplex Hagestein ligt in de rivier de Lek bij het dorp Hagestein.
Het kabelschip Niveau' op de Maas bij Maastricht, tijdens de 5e nauwkeurigheidswaterpassing.
RWS boten Venlo .
RWS boten Well .
De heer H v.d.
De heer H v.d.
De Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
De Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
De Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
De Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
De Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
Het landschap langs de Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
De Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
Het landschap langs de Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
Een waterval in de Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
Een waterval in de Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
Een waterval in de Leuvenemse Beek tussen Ermelo en Elspeet.
Het strandje bij Ritthem en het industriegebied Vlissingen Oost en scheepvaart op de Westerschelde.
Badgasten op het strandje bij Ritthem bij het industriegebied Vlissingen Oost en scheepvaart op de Westerschelde.
Het strandje bij Ritthem bij het industriegebied Vlissingen Oost en scheepvaart op de Westerschelde.
Westerschelde, het strandje bij Ritthem met op de achtergrond het industriegebied Vlissingen Oost.
Westerschelde - Rittem - Vlissingen Oost - Vlissingen-Oost (Sloegebied) is het haven- en industriegebied dat ten Oosten van de havenstad Vlissingen, in de Nederlandse provincie Zeeland, is gerealiseerd.
Vissersschepen aan de Visserijkade aan de 1e Binnenhaven te Vlissingen.
Vissersschepen aan de Visserijkade aan de 1e Binnenhaven te Vlissingen.
Vissersschepen aan de Visserijkade aan de 1e Binnenhaven te Vlissingen.
Industriegebied, Vesta Terminal Flushing BV een olie op- en overslag terminal aan de Sloehaven, Oosterhavenweg in Vlissingen-Oost.
Het Veerse Meer gezien vanaf de Veerse Gatdam en het het parkeerterrein langs de dam.
De Veerse Gatdam - Het ontstaan van het Veerse Meer, de Veerse Gatdam.
Amelisweerd (zand opspuiten).
Panorama van de 1e Binnenhaven, kantoor Rijkswaterstaat Zee en Delta, Rijksrederij - Nederlands Loodswezen, Boeien opslag.
Toen het huidige knooppunt Holsloot (A37 x N34) werd aangelegd, is de vaste brug van de N34 over de Holsloot vervangen door een nieuwe, bredere.
De Westerschelde Ferry verzorgt de veerdienst tussen Vlissingen en Breskens voor (Brom)fietsers en voetgangers.
Treinstation Vlissingen, Stationsplein.
Recreatie op en bij het strandje Piet Heinkade - De Punt Sea Side Café, Westerschelde.
Sorteerbedrijf voor Grint en Zand Vlissingen', Westerhavenweg 14, Buitenhaven.
Sluis Vlissingen, sluiskolk, Nautische Centrale Vlissingen, sluisdeuren.
Fietsers passeren de sluis Vlissingen, sluiskolk, Nautische Centrale Vlissingen.
Sluiskolk Vlissingen.
De Westerschelde vanaf de sluis Vlissingen met aanlegsteiger en windmolens.
De sluizen van Vlissingen bevinden zich waar het Kanaal van Walcheren uitmondt in de Westerschelde.

< 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  > >>