Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Buitentalud met kruin en strookje Vlietland ter plaatsen van profiel 1.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Binnentalud met kruin en strookje Vlietland ter plaatsen van profiel 1.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, veeplaats op kade met vertrapte kade vlak voor de brug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, doodlopende arm van de Oude Aar met kassen en woonboten.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, afgedamde gedeelte Gemeenlandsche Wetering, polderlandschap.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, binnentalud met teensloot en bomen ter plaatsen van profiel nummer 1.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Woonarken woonboten langs de kade van de Oude Aar.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, Woonarken woonboten langs de kade van de Oude Aar.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Oudendijk, ter plaatsen van profiel 8 teensloot en tuinen van kade langs Oude Aar.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade ter plaatsen van profiel 2, bomenrij, reflectorpaaltjes.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade ter plaatsen van profiel 1, bomemrij.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Prolkade met bebouwing en binnentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, binnenkade tussen de Polder Nieuwkoop en Polder Zevenhoven.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, schutsluis langs Aarkanaal te Nieuwveen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade langs Aarkanaal na bocht naar schutsluis.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, overgang kade langs de Noordenseweg en Hogedijk.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Verbinding door middel van duiker van het water langs de Hogedijk en Nieuwkoopsche Plassen, Nieuwkoopse Plassen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, binnentalud ter plaatsen van profiel 3.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, drooggelegde teensloot ter plaatsen van profiel 3.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, kade in de bebouwde kom van Nieuwkoop.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, peilschaal voor tussenboezem Nieuwkoopse Plassen, brug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Noordenseweg, fietser ophaalbrug, bebouwing, huis ter plaatsen van dwarsprofiel 4, ophaalbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met bebouwing, huis ter plaatsen van dwarsprofiel 4, Renault 16, ophaalbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met bebouwing, huis ter plaatsen van dwarsprofiel 4.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met grindpad op kruin ter plaatsen van dwarsprofiel 6.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Buitentalud en verkropte kruin ter plaatsen van dwarsprofiel 5.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met op de achtergrond vee en melkplaats op kade ter plaatsen van dwarsprofiel 5.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop was een waterschap in de gemeente Nieuwkoop, Binnentalud met brede uitlopende teensloot bebouwing en veeplaats ter plaatsen van dwarsprofiel 5.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Waterkering met schotbalkspanning.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Spoorbrug.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Waterkering met schotbalkspanning.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Overzichtsfoto van weg met zijarm van de Ringvaart Haarlemmermeer, Nieuwkoopse Plassen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Aangevuld binnentalud met ter plaatsen van dwarsprofiel 7.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Binnentalud met grindpad op de kruin ter plaatsen van dwarsprofiel 6.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Polder Nieuwkoop, Binnentalud ter plaatsen van dwarsprofiel 7.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, polder Nieuwkoop, snelweg Haarlemmerweg S103, ventweg met teensloot.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, polder Nieuwkoop, snelweg Haarlemmerweg S103, met binnenventweg aan binnenzijde.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Osdorper Binnenpolder, polder Nieuwkoop, snelweg Haarlemmerweg S103, met buitenberm langs de Haarlemmervaart.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, polder Nieuwkoop, overzichtsfoto van de Ringvaart vanaf de duiker.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, dijkvak Wevers, Polder Schouwen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder, Bergse Linker Rottekade, binnentalud met bebouwing. Rotterdam
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder, Linker Rottekade, bebouwing en schepen, woonschepen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, overzicht van profiel 2 kruin met binnen en buitentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, teensloot met daarachter bebouwd lager achterland met flats.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, verbeterd buitentalud binnen kruinlijn ter plaatsen van nummer 3.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, binnenkruin profiel 4, polder dijk en bebouwing.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, buitentalud profiel 1, polder en bebouwing, dienstauto RWS.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, binnentalud profiel 1, polder en bebouwing.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, bebouwing achterland genomen vanaf de kade tussen de nummers 1 en 2.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, de Prins Alexanderpolder, bomen in de binnen kruislijn tussen de nummers 1 en 2.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Prins Alexanderpolder bestaat uit een reeks drooggelegde veenplassen in de buurt van de rivier de Rotte ten Noordoosten van de stad Rotterdam.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, kade langs de Oostgaag waar de oude trambaan niet direct op de kade aansluit.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, buitentalud kade langs de Oostgaag waar de oude trambaan aansluit op binnetalud ter plaatse van profiel 17, ophaalbrug, rietoever.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, binnentalud kade en oude trambaan meet teensloot ter plaatse van profiel 17, ophaalbrug.

<< < 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  > >>