Foto's en video's zoeken

Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, binnentalud met bomen profiel 15 met onverdedigde oever Middel watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, buitentalud en weg op kade onverdedigd profiel 16 Middelwatering, rietoever, dienstauto Rijkswaterstaat.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, teensloot met bomen, dijk en sloot.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudesche Polder, overzichtfoto van de weg langs de Harnaswatering buitentalud en weg op kade binnentalud huizen en kassen, brug, Westland.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, kade met buitentalud met breed boezemland langs de Maassluische Trekvaart.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, kade met binentalud en teensloot, breed boezemland langs de Maassluische Trekvaart, knotwilgen sloot.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Duifpolder, buitentalud profiel 15 onverdedigd Middel watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, plaatselijke bomen in het binnentalud.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, buitentalud van dwarsprofiel 16, onderwaterstaand boezemland.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, binnentalud van dwarsprofiel 16.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, houten damwand langs de Woudsche droogmakerij, Zwetkanaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, langs Woudsche droogmakerij verschiillende soorten oeververdedigingen, Zwetkanaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, buitentalud langs monster watering met grof puin, molen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, binnentalud met teensloot en weg Molenlaan.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, binnentalud met kassen en teensloot ter plaatse van profiel 2, Westland.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, Aardgaszinker buitentalud stalen damwand, monster water, molen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Woudsche polder, Aardgaszinker buitentalud stalen damwand, monster water, molen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, kade overzicht met puinpad Vlietlanden teensloot na de eerste brug langs de Lier Watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, verschillende soorten bebouwing oeververdediging in de bebouwde kom van de Lier.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, verschillende soorten bebouwing oeververdediging in de bebouwde kom van de Lier ter hoogte van de Kerklaan, kassen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, veiling gebied met betonnen damwand.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, kassen in de Westelijke punt van de polder met leidingen over het Zwetkanaal ter hoogte van de Kade van Ras.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, Aardgas zinker met stalen damwand in de andere polder ter plaatsen van het gemaal.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen, Oude Lierpolder, kade overzicht met puinpad en boezemland met teensloot langs de Lier watering.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
Archief COW, Centrum Onderzoek Waterkeringen.
VEERSE GATDAM.
VEERSE GATDAM.
VEERSE GATDAM.
VEERSE GATDAM.
VEERSE GATDAM.
VEERSE GATDAM.
VEERSE GATDAM.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder.
Snelweg A4, afslag Plaspoelpolder, Rijswijk, portaal met richtingsborden, matrix, verkeer.
A13 E19, autosnelweg, Kleinpolderplein, verkeersknooppunt afrit A13 E19, verkeer, viaduct.
A13 E19, autosnelweg, Kleinpolderplein verkeersknooppunt, afrit A13 E19, verkeer, viaduct.
A13 E19, autosnelweg, Kleinpolderplein verkeersknooppunt, afrit A13 E19, verkeer, viaduct.
A13 E19, autosnelweg, Kleinpolderplein verkeersknooppunt, verkeer, viaduct.
A20, autosnelweg, Kleinpolderplein verkeersknooppunt, verkeer, viaduct, portaal met matrixborden, maximum snelheid 80 km en richtingsborden.
A20, autosnelweg langs het spoor, verkeer, file, viaduct, portaal met matrixborden met aangepaste snelheden en afsluitingen van rijstroken 80 km en richtingsbord Kleinpolderplein, afslag Rotterdam, Schiebroek, geluidsscherm, waarschuwingsbord trajectcontrole.
A20, autosnelweg langs het spoor, verkeer, file, viaduct, portaal met matrixborden met aangepaste snelheden en afsluitingen van rijstroken 80 km en richtingsbord Kleinpolderplein, afslag Rotterdam, Schiebroek, geluidsscherm, waarschuwingsbord trajectcontrole, verkeer.
De Rotte nabij Zevenhuizen, rietoever, polderlandschap, het Groene Hart van Holland.
De Rotte nabij Zevenhuizen, rietoever, polderlandschap, het Groene Hart van Holland.
De Rotte nabij Zevenhuizen, rietoever, polderlandschap, het Groene Hart van Holland.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, panorama.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, panorama.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder.
tweemanspolder, wegvliegende ganzen, Rotte, rietoever, remmingswerk, Groene Hart van Holland, een oer-Hollands natuurgebied
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, met wegvliegende eenden.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, met wegvliegende eenden.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, rietkraag op de voorgrond.
Boerderij polderlandschap Rottemern.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, met rietkraag.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, recreatiesteiger langs de dijk van de rivier de Rotte.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, recreatiesteiger langs de rivier de Rotte.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder, recreatiesteiger langs de rivier de Rotte.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder.
Molenviergang Zevenhuizen, de molens zijn gebouwd rond 1722 voor de bemaling van de tweemanspolder.

<< < 10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  > >>