Foto's en video's zoeken

Plaatsen van een duiker in de omgeving van de Hoofdvaart-Oostzijde (bij KW1).
De huidige A9 en de contouren van de toekomstige A9 met onder meer de aansluiting Badhoevedorp, de bypass Schipholweg en in de verte de kruising met de Sloterweg.
De bypass Schipholweg en de contouren van de aansluiting Badhoevedorp.
Contouren van de omgelegde A9.
Rechtsonder ligt knooppunt Badhoevedorp en links daarvan in de berm van de A4 en de Schipholspoorlijn staan de steunpunten van het viaduct van de nieuwe A9 over de A4 (KW15).
De contouren van de omgelegde A9.
Knooppunt Badhoevedorp.
De bypass Schipholweg bij bedrijventerrein Schuilhoeve.
De A4 richting Amsterdam.
De A4 richting Schiphol en Den Haag.
Links van het huidige HOV-viaduct over de A9 bouwt de aannemer een nieuw viaduct (KW20).
De drie steunpunten van het Sloterwegviaduct (KW12).
Toekomstig aansluiting Badhoevedorp.
Werkzaamheden in de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Aan de rechterkant van de Sloterweg ligt de voorbelasting voor het toekomstige Sloterweg-viaduct.
De voorbelasting voor het landhoofd van het toekomstige viaduct van de A9 over de A4 (KW 15) tussen de A4 en bedrijventerrein Schuilhoeve.
De verlegde busbaan (rechts) bij de Loevensteinse Randweg is al in gebruik.
Bouwwerkzaamheden ten behoeve van de verlenging van de fietstunnel onder de A4 (KW 4).
Deze twee leidingen zijn eerder onder de A4 en spoorlijn door geboord en getrokken.
Het begin van de zevenhonderd meter lange waterleiding is bevestigd aan een trekstang.
Negen kranen tillen de laatste waterleiding op zodat de zevenhonderd meter lange leiding met een ‘snelheid’ van honderd meter per uur onder de A4 en Schiphol-spoorlijn wordt doorgetrokken.
Werkzaamheden aan de verlegde waterleiding bij het IBIS-hotel.
Asfalteren van de verlegde zuidbaan van de Loevesteinse Randweg.
Beton storten in een bekisting voor de bouw van het toekomstige viaduct van de S106 over de Schipholweg en de nieuwe A9 (KW2B), ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
De ontgraven damwandkuip voor de onderdoorgang van de Schipholweg, ter hoogte van toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
De verlegde verbinding A4 (Den Haag/Schiphol) richting A9 (Amstelveen/Utrecht).
Tegenover de voorbelasting voor het Sloterweg-viaduct wordt nu ook aan de andere kant van de Sloterweg voorbereidingen getroffen om voorbelasting aan te brengen.
Middensteunpunt van het nieuwe viaduct van de S106 over de nieuwe A9 en Schipholweg in de nieuwe aansluiting Badhoevedorp.
Plaatsen van bekisting bij de Schipholweg (toekomstige aansluiting Badhoevedorp) ter voorbereiding op het storten van beton.
In alle zandlichamen zijn zakbakens geplaatst.
Met damwanden wordt er een bouwkuip gevormd voor de onderdoorgang van de Schipholweg in de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
Het zandlichaam voor het toekomstige viaduct van de A9 over de A4 (KW 15) tussen de A4 en bedrijventerrein Schuilhoeve begint steeds meer vorm te krijgen.
Rechts wordt de nieuwe, verlegde busbaan bij de Loevesteinse Randweg schoongeveegd.
Graafwerkzaamheden bij de Loevesteinse Randweg.
Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven tussen de verlegde verbinding vanuit A4 (Schiphol) richting A9 (Amstelveen) én de huidige A9 richting Amstelveen (ter hoogte van het HOV-viaduct over de A9).
Met een meetsonde wordt er diep in de bodem gezocht naar magnetische verstoringen.
Werkzaamheden bij de bestaande fietstunnel onder de A4 (KW 4).
Bij de Sloterweg zijn de bouwvakkers bezig met de bewapening en bekisting, ter voorbereiding op het storten van beton.
De bewapening van de kolommen van het middensteunpunt van het Sloterweg-viaduct.
Werkzaamheden aan middensteunpunt van een toekomstige viaduct.
In de nacht van 17 op 18 februari zijn er herstelwerkzaamheden aan het asfalt van de Sloterweg uitgevoerd, ter hoogte van het toekomstige Sloterweg-viaduct.
Luchtfoto 28 februari 2015: contouren van nieuwe A9 vanaf KW 1 (zie pagina 9) en de nieuwe aansluiting Badhoevedorp.
Luchtfoto (6 januari 2015) van het werkterrein project Omlegging A9 Badhoevedorp, tussen A4, Sloterweg en Schipholweg.
De contouren van de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
De eerste paal van het Sloterweg-viaduct (KW 12) werd op 21 januari 2015 symbolisch in de grond geslagen door twee kinderen die vlakbij het toekomstige viaduct wonen.
Werkzaamheden bij het huidige viaduct van de Cateringweg over de huidige A9.
De contouren van de nieuwe A9 en de verbinding van de A9 (vanuit Haarlem) naar de A4 (richting Schiphol).
De contouren van het Sloterweg-viaduct (KW 12).
De werkzaamheden aan beide kanten van de A4.
Een deel van het toekomstige viaduct (KW 14) van de verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam.
De middensteunpunten van het toekomstige viaduct van de nieuwe A9, over de A4 en Schipholspoorlijn (KW 15).
De verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam in knooppunt Badhoevedorp was begin december 2014 een weekend afgesloten zodat de rijstrook versmald en verlegd kon worden op het verhoogde zandlichaam.
De projectlocatie van Aannemer BadhoeverBogen (langs de A4) en het bedrijventerrein Schuilhoeve.
De werkzaamheden in knooppunt Badhoevedorp.
De bypass van de Schipholweg ter hoogte van de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
De verlegde verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam in knooppunt Badhoevedorp, op het verhoogde zandlichaam.
In de toekomstige aansluiting Badhoevedorp zijn de middensteunpunten gebouwd van het nieuwe viaduct van de S106 over de nieuwe A9 en Schipholweg (KW 2b).
De verlegde verbinding A4 (Den Haag/Schiphol) richting A9 (Amstelveen/Utrecht).
Het verleggen van watertransportleidingen in het gebied tussen de A4,Schipholweg en Sloterweg.
De afgesloten Sloterweg ter hoogte van bedrijventerrein Schuilhoeve.
Heien van funderingspalen Sloterweg-viaduct (KW 12) op 21 januari 2015.
Aanvoerbuizen die worden gebruikt voor het verleggen van de watertransportleidingen.
Ook aan de andere kant van de A4 worden voorbereidingen getroffen om de watertransportleidingen te verleggen.
Grondverplaatsingswerkzaamheden bij de Loevesteinse Randweg.
Het middengedeelte van het viaduct van de toekomstige verbinding A9 Haarlem – A4 Amsterdam in de middenberm van de A4.
Ophogen van grondlichamen langs de Sloterweg ter voorbereiding op de bouw van het Sloterwegviaduct.
De verlegde verbinding A4 Schiphol – A9 Amstelveen.
De middensteunpunten van het toekomstige viaduct van de A9 (over de A4 en Schipholspoorlijn).
Op de plek waar de oude Schipholweg lag (voordat de bypass werd opengesteld) wordt nu druk gewerkt aan de onderdoorgang van de Schipholweg.
Werkterrein aannemer Combinatie BadhoeverBogen op de plek van de toekomstige aansluiting Badhoevedorp (bij de huidige bypass Schipholweg).
De bouw van een poer voor het toekomstige viaduct van de S106 over de Schipholweg en de nieuwe A9.
Deel van de bypass bij de Schipholweg, tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg-Oostzijde.
Werkzaamheden bij bedrijventerrein Schuilhoeve.
De ca.
Aanbrengen van folie ten behoeve van het afdichten van toegepast AVI-bodemas
Het aanbrengen van een gewapende grondconstructie.
Schipholweg (N232): Het verkeer vervolgt zijn weg via de bypass die parallel aan de Schipholweg loopt, tussen de Amsterdamse Baan en de Hoofdweg – Oostzijde
Graafwerkzaamheden bij de toekomstige aansluiting Badhoevedorp.
De zandophoging geeft de contouren van de toekomstige S106 goed weer.
Sfeerbeeld van de werkzaamheden aan de omlegging A9.

< 2  3  4  5  >