Foto's en video's zoeken

De Zeelandbrug over de Oosterschelde tussen Zierikzee en Colijnsplaat.
De Afsluitdijk.
'De oesterteelt zal wel uit de Oosterschelde moeten verdwijnen'.
De Afsluitdijk.
De Stormvloedkering in de Hollandse IJssel is het oudste kunstwerk van de Deltawerken.
Petrochemie Europoort.
Opbouw van de leidam en opspuiten van de Zuidelijke toerit Haringvlietbrug.
Het invaren van het laatste doorlaatcaisson in de Veerse Gat dam.
Bouw Volkeraksluizen. Opnamedatum: oktober 1965.
Haringvlietbrug, in de afbouwfase.
Het verdichten van de onderlaag asfaltbeton op de Veerse Dam (ook wel de dam over de Onrustplaat genoemd).
Het (met de hand) afzinken van klassieke zinkstukken voor de bouw van het werkeiland/bouwput van de Haringvlietsluizen.
De kabelbaan voor de sluiting van de Grevelingendam tijdens de operationele periode.
De kabelbaan voor de sluiting van de Grevelingendam tijdens de proefperiode.
Dit betreft een foto van het Waterloopkundig Laboratorium in de Noordoostpolder, specifiek het getijdenmodel M 284 van het benedenrivierengebied.
De Brouwersdam ter hoogte van Dijkvak Middelplaat (voorgrond) met gelijknamige werkhaven (beiden nagenoeg gereed).
Bij de aanleg van de afsluitdam in het Veerse Gat worden experimenten uitgevoerd met nylonmatten als bodembescherming in plaats van de gebruikelijke klassieke zinkstukken.
Schets van het toekomstig aanzicht van de Haringvlietsluizen, zoals gepubliceerd in het Driemaandelijks bericht van de Deltawerken, nummer 37, 1 april - 1 juli 1966, blz 341 door Bart Hofmeester.
Een maquette van de stormvloedkering bij Capelle In de Hollandse IJssel.
De Stormvloedkering bij Capelle in de Hollandse IJssel is het oudste kunstwerk van de Deltawerken.
Stormvloedkering in de Hollandse IJssel.
De Stormvloedkering in de Oosterschelde.
De Stormvloedkering in de Oosterschelde.
De Stormvloedkering in de Oosterschelde.
Schuiven en Bewegingswerken in de stormvloedkering Oosterschelde.
Schuiven en Bewegingswerken in de stormvloedkering Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
De Compartimenteringswerken in de Oosterschelde.
Op de voorgrond de werkhaven en de bouwput voor de Grevelingensluis.
Fotograaf: Bart Hofmeester (vermoedelijk).
De Afsluitdijk. Deze foto: Damwanden bouwkuip.
De Afsluitdijk.
De Afsluitdijk.
De Afsluitdijk.
De Afsluitdijk.
Oosterscheldekering vanaf Noord Beveland - panorama - De Oosterscheldekering is een waterkering in Nederland, onderdeel van de Deltawerken.
De Volkerak Werken. PDF folder.
De Afsluiting van de Oosterschelde. PDF folder.
Stormvloedkering Oosterschelde vanaf het strand van de Veerse Gatdam.
Noordzee strand.
Er worden in Zeeland twee soorten oesters gekweekt: de Zeeuwse holle oester (Crassostrea gigas) en de Zeeuwse platte oester (Ostrea edulis).
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
De Haringvlietdam, in Zuid-Holland, is het zesde bouwwerk van de Deltawerken.
Luchtfotoserie stormvloedkering Oosterschelde met het eiland Neeltje Jans.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.
De Philipsdam is een onderdeel van de Deltawerken.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>