Foto's en video's zoeken

Afbraak oude sluis 15 - Lith, Limburg - Afbraak oude sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart. Fotoboek_F040.
Afbraak oude sluis 15 - Lith, Limburg - Afbraak oude sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart. Fotoboek_F040.
Afbraak oude sluis 15 - Lith, Limburg - Afbraak oude sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart. Fotoboek_F040.
Afbraak oude sluis 15 - Lith, Limburg - Afbraak oude sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart. Fotoboek_F040.
Afbraak oude sluis 15 - Lith, Limburg - Afbraak oude sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart. Fotoboek_F040.
Afbraak oude sluis 15 Nederweert in de Zuid-Willemsvaart, Limburg.
Sluis te Weurt - Zandgrond opspuiten, Oost-Havendam. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Zandzuigen en opspuiten, Oost-Havendam. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Riool in de Oost Schutkolkmuur.
Sluis te Weurt - Kleidepot Oosthavendam met uitlaadspoor. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Kleigraving langs Zomerkade.
Sluis te Weurt - Berm, West voorhavendam buiten zomerkade, aan de Waal.
Sluis te Weurt - Oosthavendam, Opspuiten van Zandgrond. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Kleiontgraving, Noord deel, Westhavendam. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Baggeren, zuigen en persen van grond nabij zomerkade en in kolk. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Voorhaven aan de Waal.
Sluis te Weurt - Belasting en beproeving van de hefbrug o/d sluis te Weurt.
Sluis te Weurt - Gezicht op monteeren der hefbrug en de schutkolkmuren.
Sluis te Weurt - Montage van het Val der hefbrug o/d schutsluis te Weurt.
Sluis te Weurt - Overzicht werkterrein roldeuren en gezicht op Hefbrug van de sluis. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Helling van het aanbrengen der Roldeuren in de deurkassen.
Sluis te Weurt - Gezicht op de montage van de Roldeuren van de schutsluis te Weurt. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Montage Roldeuren, deels beplaat, gezicht op de constructie De kokers als luchtsluis, dienen voor onderhoud en smering van de trucks en loopwielen in de luchtkast.
Sluis te Weurt - Aanzicht Truck en loopwielen, links daarvan is ballastruimte, nog zonder de beplating.
Sluis te Weurt - Montage roldeure, onder links aanbrengen der Trucks b/d loopwielen, ruimte tusschen de 2 stel wielen is ballastruimte.
Sluis te Weurt - Aanvang montage 1e roldeur Oct 25 van de Sluis te Weurt.
Sluis te Weurt - Maken stortebed aan de Zuidzije van de sluis te Weurt.
Sluis te Weurt - Bovensluishoofd met sluisdeurinkassing. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Voltooide deurkass met onder een schotbalkafsluiting.
Sluis te Weurt - Bijna voltooide Schutkolkmuren der Sluis te Weurt.
Sluis te Weurt - Bovenbouw deurkas en onderbouw hefbrug van de sluis te Weurt.
Sluis te Weurt - Overzicht bouw diverse muurmoten van de schutsluis.
Sluis te Weurt - Onderbouw binnensluishoofd en aansluitende schutkolkmuren.
Sluis te Weurt - Bouw deurkas binnensluishoofd.
Sluis te Weurt - Onderbouw deurkas van het Tusschenhoofd. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Onderbouwoverzicht der geheele sluis met deurkas.
Sluis te Weurt - Onderbouw van deurkas, schuifschachten, slagstijlen en riolen.
Sluis te Weurt - Aanzicht en opstelling granietblokken van slagstijlen en schotbalkspanningen, Buitensluishoofd. Fotoboek_F017.
Sluis te Weurt - Overzicht sluisfundeering met damwanden en betonblokkenvloer.
Sluis te Weurt - Gezicht op fundeering binnenhoofd met deurkas.
Sluis te Weurt - Fundeering buitenhoofd met deurkas te Weurt.
Sluis te Weurt - Fundeeringsput, met sluisvloer van betonblokken.
Sluis te Weurt - Buitenhoofd, voltooiing van de ontgraving en damwandinheiing.
Sluis te Weurt - Afheiing deurkas middenhoofd met ijzeren en houten damwanden.
Sluis te Weurt - Overzicht fundeeringsput met ijzeren damwandrijen van de sluis te Weurt. Fotoboek_F017.
Hefbrug en Schutsluis Weurt - Gezicht op de voltooide Hefbrug, nedieningshuisje en schutsluis te Weurt.
Hefbrug en Schutsluis Weurt - Aanzicht Hefbrug en buitensluishoofd te Weurt bij Nijmegen. Fotoboek_F017.
DWW historisch, stoom-baggermolen uit de twintiger jaren van de twintigste eeuw.
DWW historisch, Schiermonnikoog, duinafslag tot onder hotel. 1923-1924.

0