Foto's en video's zoeken

Luchtfoto Muiderbrug in Rijksweg 1 over het Merwedekanaal (thans Amsterdam-Rijnkanaal).
Sluis Sint Andries - Luchtfoto van de oude- en nieuwe schutsluis, te Sint Andries.

0