Foto's en video's zoeken

Sluis Sint Andries - Gezichtop de nieuwe Schutsluis te Sint Andries, direct na openstelling op 4-2-'34.
Sluis Sint Andries - De directie vertegenwoordigd bij het openen en inwerking stellen der Sluis te Sint Andries op 4-2-'34.
Sluis Sint Andries - Bewegingswerktuig van de hefdeuren te Sint Andries.
Sluis Sint Andries - Luchtfoto van de oude- en nieuwe schutsluis, te Sint Andries.
Sluis Sint Andries - Hefdeur en hefbrug opgetrokken, invaart der Directieboot (inspecteur Rose).
Sluis Sint Andries - Gezicht op schutkolk, waalhoofd, heftorens, toeleidingskanaal en de Waal.
Sluis Sint Andries - Overzicht bewegingswerk der hefdeuren op verbindingsbrug van het Maashoofd.
Sluis Sint Andries - Bewegingswerktuig voor het optrekken en neerlaten der Hefdeuren. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Optrekken en aanbrengen van deverbindingsbrug van het Waalhoofd. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Optrekken van het bewegingswerktuig der hefdeur aan kabelmast. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Opstelling benedenhelft van de Hefdeur in Maashoofd.
Sluis Sint Andries - Onderdeur der Hefdeur van het Waalhoofd gereed voor transport. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - maken heftorens op Waalhoofd en van de taluds toeleidingskanaal. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - doorbaggerdam toel.kanaal w.
Sluis Sint Andries - 24 aug 1933 inhangen hefdeur.
Sluis Sint Andries - aanbrengen van de hefbrug (val). Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - maken van hefbrug en heftorens w.z. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - maken of storten van de heftorens. Mz. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - zinkstok schutkolk 17 juni 1933. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - ontgraving schutkolk 27 mei 1933. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Benedenhoofd met vleugels.
Sluis Sint Andries - Inheien Morapalen.
Sluis Sint Andries - overzicht van de oude Schutsluis met zijn basaltsteenen muren breede trappen en hoogliggende primitieven vloer.
Sluis Sint Andries - aanzicht ondergedeelte van de houten sluisdeuren en van de sluisvloer.
Sluis Sint Andries - gezicht op de houten sluisdeuren. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - De schutkolk leeggeloopen, April 1933. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Overzicht van de sluis, laatste schutting.

0