Foto's en video's zoeken

DWW 731_07 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_06 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_05 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_04 Oevers, Friesland, Opsterlandse Compagnonsvaart, bij Moskou. Oeverbescherming.
DWW 731_03 Oevers, Friesland, Tjonger, Mildam.
DWW 731_02 Oevers, Friesland, Tjonger, Mildam.
DWW 731_01 Oevers, Friesland, Tjonger, Mildam.
DWW 1074_11 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_10 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_09 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_08 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_07 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_06 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_05 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_04 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_03 Waddenzee, Friesland, grasdijk ter hoogte van Holwerd.
DWW 1074_02 Waddenzee, Friesland, ten Noorden van Roptazijl.
DWW 1074_01 Waddenzee, Friesland, ten Noorden van Roptazijl.
DWW 1074_00 Waddenzee, Friesland, ten Noorden van Roptazijl.
DWW 727_30 Harlingen verloop hoogwaterkering bij vverbootaanlegplaats.
DWW 727_29 Harlingen, richting monding Noorderhaven.
DWW 27_28 Harlingen, verloop van de hogwaterkering achter langs station' Harlingen-haven. Spoormaterieel.
DWW 727_25 Harlingen, oude binnenhaven, platbodems.
De kruising van RW851 met RW31 bij Harlingen.

0