Foto's en video's zoeken

Luchtfotoserie rivier de NederRijn hoogwater 1995: Kesteren nabij km.904.
Luchtfotoserie hoogwater 1995, Itteren nabij km.20.
Luchtfotoserie rivier de Neder-Rijn: zandafzetting door hoogwater in 1995 bij kmr.919.1 RO.
Het waarom van de nieuwe Wijkertunnel, het bouwen van tunnelelementen te Barendrecht, het verslepen over de Noordzee naar IJmuiden, het plaatsen van de elementen en samenvoegen tot n tunnel en het aanpassen van de infrastructuur.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
SAIL Amsterdam is een gratis toegankelijk feest voor iedereen waar men schepen kan kijken, sfeer kan proeven en genieten.
SAIL Amsterdam is een gratis toegankelijk feest voor iedereen waar men schepen kan kijken, sfeer kan proeven en genieten.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Een film over het vervangen van het versleten wegdek op de Merwedebrug bij Gorkum.
Door (weers)omstandigheden steeg in januari 1995 het water in de grote rivieren van Nederland tot ongekende hoogten.
Door (weers)omstandigheden steeg in januari 1995 het water in de grote rivieren van Nederland tot ongekende hoogten.
In het IJmondgebied is in de jaren 1993-1996 naast de bestaande Velsertunnel onder het Noordzeekanaal de nieuwe Wijkertunnel gebouwd.
In het IJmondgebied is in de jaren 1993-1996 naast de bestaande Velsertunnel onder het Noordzeekanaal de nieuwe Wijkertunnel gebouwd.
In het IJmondgebied is in de jaren 1993-1996 naast de bestaande Velsertunnel onder het Noordzeekanaal de nieuwe Wijkertunnel gebouwd.
In het IJmondgebied is in de jaren 1993-1996 naast de bestaande Velsertunnel onder het Noordzeekanaal de nieuwe Wijkertunnel gebouwd.
Luchtopnames van de Slenk en Zuidoever van Vlieland. Baggerschepen aan het werk.
Luchtopname van Veur-Lent waar het water van de Waal tot aan de woningen staat (1995).
DWW Rivierdijken, hoogwater 1995.
DWW Rivierdijken, hoogwater, 1992.
DWW Rivierdijken, hoogwater 1995.
Westerschelde, Waarde, luchtfoto.
Luchtfoto Het verdronken land van Saeftinghe.
Luchtfoto Oosterschelde: tentconstructie rond de te conserveren schuiven roompot 28 en 31.
Luchtfoto Oosterschelde: tentconstructie rond de te conserveren schuiven roompot 28 en 31.
Luchtfoto rivier de Waal: zandafzetting door hoogwater in 1995 bij kmr.892.
Luchtfotoserie rivier de NederRijn hoogwater 1995: Wijk bij Duurstede nabij km.925 rechter oever.
Luchtfotoserie Oosterschelde: tentconstructie rond de te conserveren schuiven roompot 28 en 31.
Luchtfotoserie rivier de Waal met hoogwater: Valburg nabij km. 890.500 km.
Luchtfotoserie rivier de Waal: hoogwater in 1995: Hellouw bij km.942km-km.
Luchtfotoserie rivier de Waal.
Luchtfotoserie rivier de Waal: hoogwater in 1995 bij km. 943.500 tot 950.
Luchtfoto grote zeilschepen in Noordersluis van IJmuiden (Sail 95).
Luchtfotoserie Schoonhoven: nevengeulen langs de Lek ten Oosten van Schoonhoven.
Luchtfotoserie Ochten: werken aan dijkverzwaring langs de Waal.
Luchtfotoserie Flevoland: landbouwpercelen in Oostelijk Flevoland, rechte kavels, grootschalige landbouw.
Luchtfotoserie rivier de Waal hoogwater 1995: Ophemert nabij km. 917.
Luchtfotoserie rivier de Waal hoogwater 1995: Kekerdom nabij km.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: Meerlo-Wanssum, geul om Blitterswijck vanuit Zuidelijke-oostelijke richting nabij km 127.50.
Luchtfotoserie Noordzeekanaal: overzicht Oranjesluizen.
Luchtfoto Texel: aanleg van de Eierlanddam.
Luchtfoto Texel: aanleg van de Eierlanddam.
Luchtfoto Texel: aanleg van de Eierlanddam.
Luchtfotoserie van de Boven Rijn nabij Lobith.
Luchtfotoserie aanleg RW73: Uitbreiding viadukt Zaarderheiken' in de gemeente Venlo nabij km. 46.250.
De Oranjesluizen zijn een complex van schutsluizen in het IJ.
Luchtfoto van de ombouw tot autosnelweg van RW2 tussen Boxtel en Vught, nabij de passage met de Essche stroom.
Luchtfoto van de afsluiting van RW2 bij Den Bosch (Oosterplas), vanwege wateroverlast na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: de spuisluis in de Oude Dieze bij Crèvecoeur nabij Den Bosch.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: het kanaal Henriëttewaard-Engelen nabij Den Bosch.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: de Maas nabij Hedel.
Luchtfoto van de ombouw tot autosnelweg van RW2 tussen Boxtel en Vught, nabij de passage met de Essche stroom.
Luchtfoto van de ombouw tot autosnelweg van RW2 tussen Boxtel en Vught, nabij de passage met de Essche stroom.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch, na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de wateroverlast op en langs RW2 bij Den Bosch (knooppunt Vught), na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: wateroverlast bij het kanaal Henriëttewaard-Engelen bij de kruising met RW59 bij Den Bosch.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: de Dommel nabij de Vlijmenseweg/Wilhelminaplein te Den Bosch.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: de Dommel nabij bastion Vught/Vughterweg te Den Bosch.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: wateroverlast nabij bastion Vught te Den Bosch na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: wateroverlast nabij bastion Vught te Den Bosch na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de kruising van de Vughterweg en de rijksweg-West (N65) nabij Vught tijdens wateroverlast door een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de afsluiting van RW2 nabij Vught, vanwege wateroverlast na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfoto van de ombouw tot autosnelweg van RW2 tussen Boxtel en Vught: de aansluiting Boxtel-Noord.
Luchtfoto van de ombouw tot autosnelweg van RW2 tussen Boxtel en Vught, nabij de passage met de Essche stroom.
Luchtfoto van de ombouw tot autosnelweg van RW2 tussen Boxtel en Vught, nabij de passage met de Essche stroom.
Luchtfotoserie hoogwater 1995: wateroverlast nabij bastion Vught te Den Bosch na een doorbraak van de rechter Dommelkade.
Luchtfotoserie rivier de Lek: zandafzetting door hoogwater in 1995.
Luchtfotoserie rivier de Maas: zandafzetting door hoogwater in 1995.
Luchtfoto rivier de Maas: zandafzetting door hoogwater in 1995.
Luchtfotoserie rivier de Maas: zandafzetting door hoogwater in 1995.
Luchtfotoserie van het land van Saeftinge.
Luchtfoto's, transport tunnelelement Wijkertunnel: op het.
Luchtfotoserie Amsterdam: prinsen-, herengracht ten Westen van CS.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>