Foto's en video's zoeken

Alle sluizen bij IJmuiden worden renovatie en op deltahoogte gebracht.
De Beneluxtunnel is een tunnel bij Rotterdam onder de Nieuwe Maas, tussen Vlaardingen en Hoogvliet.
Film over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen bij Belfeld en Sambeek in de Maas.
Video over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen in de Maas bij Belfeld en Sambeek.
Video over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen in de Maas bij Belfeld en Sambeek.
Video over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen in de Maas bij Belfeld en Sambeek.
Video over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen in de Maas bij Belfeld en Sambeek.
Video over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen in de Maas bij Belfeld en Sambeek.
Video over het verbeteren van de voorhavens van de sluizen in de Maas bij Belfeld en Sambeek.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, Vianen, sluis, sluisdeuren, sluiskolk, pleziervaart, bedieninsggebouw, ophaalbrug.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, heftorens van de stuw te Hagestein in de Lek.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, heftoren van de stuw te Hagestein in de Lek.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, scheepvaart, beroepsvaart, schip in sluis te Lith, Maas.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, Maas, Lith, sluizen.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, Maas, Lith, sluizen, voorlichtingscentrum van de RWS.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, hefinstallatie voor sluisdeur, heftoren.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, peilschaal, sluis te Weurt, Maas-Waalkanaal.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, sluis Weurt, Maas Waalkanaal, sluisdeur.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, sluis Weurt, Maas Waalkanaal, sluisdeur geheven.
DWW RWS 200 jaar fotoserie, sluis Weurt, Maas Waalkanaal.
DWW RWS 200 jaar fotoserie recreatie, sluis, schutten.
DWW RWS 200 jaar fotoserie recreatie, pleziervaart, sluis binnenvaren van de kolk.
DWW RWS 200 jaar fotoserie recreatie, pleziervaart, sluis naderen van de kolk.
Overzicht promenada naast de nieuwe damwand van de hoogwaterkering tijdens de Kleine sluis, te IJmuiden.
Luchtfoto tijdens het inhangen van de sluisdeuren aan de Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht vanaf de stuw in Noordelijke richting, van de bouw van de tweede sluis in de Maas bij Lith.
Overzicht remmingswerk in de voorhaven van de Kleine sluis, te IJmuiden.
Overzicht remmingswerk in de voorhaven van de Kleine sluis, te IJmuiden.
Overzicht loswal 1e fase, gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De bouw van het havenkantoor gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De bouw van het havenkantoor gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De bouw van het havenkantoor gezien tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
Het dagelijks toezicht ( Directie UAV) tijdens de renovatie van de Kleine sluis, te IJmuiden.
De halsbeugel en wapening aanslagen van de Zuidwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Mal ten behoeve van aangieten aanslagen voor de halsbeugels van de Noordwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Overzicht van de Noordwand met haalkommen van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Mal ten behoeve van aangieten aanslagen voor de halsbeugels van de Noordwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Overzicht van de Noordwand met haalkommen van de Kleine sluis, tijdens de renovatie.
Overzicht van de Noordwand van de Kleine sluis, tijdens de renovatie, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf het dak van het bediengsgebouw.
Overzicht van de kolk richting het binnenhoofd gezien vanaf de zeezijde tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk richting het binnenhoofd gezien vanaf de sluisvloer tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Sloopwerk ten behoeve van de kelder nabij buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk met de dorpel ter hoogte van buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk richting het buitenhoofd gezien vanaf de sluisvloer tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk richting het buitenhoofd gezien vanaf de sluisvloer tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
Overzicht van de kolk nabij het buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
De reconstructie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf de hulpbrug.
Overzicht van de kolk nabij het buitenhoofd tijdens de renovatie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden.
De reconstructie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf de Zuidersluis.
De reconstructie van de Kleine sluis in het Noordzeekanaal te IJmuiden, gezien vanaf de Zuidersluis.
Een zijtak van de Vledder Aa nabij de stuw bij Nieuw Doldersum.
Vegetatie op de linker oever van de Vledder Aa nabij de stuw bij Nieuw Doldersum. Provincie : Drenthe.
De linker oever van de Vledder Aa nabij de stuw bij Nieuw Doldersum.
Overzicht van de bouw van de kolk met diepwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met rechts de gedeeltelijk aangebrachte schortwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met schort, en diepwanden tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met rechts de gedeeltelijk aangebrachte schortwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met diepwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk met links de gedeeltelijk aangebrachte schortwanden, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de bouw van de kolk, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht de waterkerende wand bij het Benedenhoofd, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van het Benedenhoofd, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van het Benedenhoofd met ankerstangen, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
De voorhaven zuizijde, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
De voorhaven Zuidzijde, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Overzicht van de oude en nieuwe sluis, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de nieuwe sluisdeuren worden gesloten.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de nieuwe sluisdeuren worden gesloten.
Overzicht van de bouw van het nieuwe bedieningsgebouw tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de nieuwe sluisdeuren worden gesloten.
Overzicht van het Benedenhoofd, tijdens de bouw van de tweede sluis in de Maas te Lith.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie en het bewegingswerk van de sluisdeuren.
Renovatie van de Oranjesluizen in Amsterdam: de hydraulische installatie voor het bewegingswerk van de sluisdeuren.

0  1  2  3  4  >