Foto's en video's zoeken

Ramspol Balgstuw.
Vlassenbroek, dijk, rivierdijk, kerk.
Panorama foto hollandse kust.
Panorama foto hollandse kust.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, het gedeelte tussen de Bredase dijk ter hoogte van het station Lage Zwaluwe, en het viaduct Binnen Moerdijksebaan.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, het gedeelte tussen de Bredase dijk ter hoogte van het station Lage Zwaluwe, en het viaduct Binnen Moerdijksebaan.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, het gedeelte tussen de Bredase dijk ter hoogte van het station Lage Zwaluwe, en het viaduct Binnen Moerdijksebaan.
Luchtfoto tijdens de aanleg van de HSL-spoorlijn en de verbreding en verlegging van RW16, het gedeelte tussen de Bredase dijk ter hoogte van het station Lage Zwaluwe, en het viaduct Binnen Moerdijksebaan.
Luchtfoto van Opperduit langs de Hollandse Lek.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de kruin van de dijk dat later zal worden vernieuwd. Provincie : Flevoland.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het oever gedeelte van het dijkvak wat later zal worden vernieuwd.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de aangebrachte fosforslakken die Uiteindelijk een waterdichte laag zullen gaan vormen.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog aan te brengen fosforslakken die Uiteindelijk een waterdichte laag zullen gaan vormen.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog aan te brengen fosforslakken die Uiteindelijk een waterdichte laag zullen gaan vormen.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog te verwijderen verweekte keileem laag aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de nog te verwijderen verweekte keileem laag aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het verwijderen van de Tijdelijk aangebrachte steenbedekking aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het verwijderen van de Tijdelijk aangebrachte steenbedekking aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het verwijderen van de Tijdelijk aangebrachte steenbedekking aan de IJsselmeer zijde.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, het afdekken van de verplaatste kruin van de dijk, met de nieuw aangelegde werkweg. Provincie : Flevoland.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de verwijderde steen verharding naast de nieuw aangelegde werkweg.
De dijkverbetering aan de Noordermeerdijk nabij Lemmer, de verplaatste kruin van de dijk met de nieuw aangelegde werkweg.
Dijk langs de Maas aan de Noordzijde van Arcen, tijdens hoogwater.

0