Foto's en video's zoeken

dijk glooiing, plaatsen van natuursteen of betonelementen op de taluds van dijken
Noordzee, kust, Noord-Beveland, camping, caravans, stormvloedkering, windmolens, camping de Banjaard, luchtfoto.
Oosterschelde, jacobahaven, Seafarm, Noord-Beveland, camping, caravans, stormvloedkering, luchtfoto.
Oosterschelde, Noord-Beveland, inlagen, stormvloedkering, luchtfoto.
Oosterschelde, Stormvloedkering, Roompot, Marina Haven, jachthaven, Inlagen, Noord-Beveland, luchtfoto.
Oosterschelde, Neeltje Jans, stormvloedkering, zandplaat, luchtfoto.
Oosterschelde, stormvloedkering, Neeltje Jans, pijlerdam, luchtfoto.
Oosterschelde, stormvloedkering, Neeltje Jans, pijlerdam, luchtfoto.
Oosterschelde, stormvloedkering, Roggeplaat, pijlerdam, luchtfoto.
Oosterschelde, stormvloedkering, pijlerdam, luchtfoto.
Oosterschelde, Roggeplaat, zandplaat, Schouwen, stormvloedkering, luchtfoto.
Oosterschelde, Roggeplaat, zandplaat, stormvloedkering, luchtfoto.
Kop Schouwen, Westerschouwen, stormvloedkering, Oosterschelde, luchtfoto.
Oosterschelde, stormvloedkering, pijlerdam, afgaand water, kop Schouwen, Westerschouwen, luchtfoto.
Suppletie kust, strand, stormvloedkering Oosterschelde, opspuiten zand.
Pijlerdam, stoming.
Luchtfoto kering.
Sterke stroming bij de pijler.
Monument bij de Stormvloedkering Oosterschelde.
Opspuiten zand, verplaatsen zand, stormvloedkering Oosterschelde.
Opspuiten zand, verplaatsen zand, stormvloedkering Oosterschelde.
Kust Walcheren - luchtfoto - kust Westkapelle strand, zee, zeedijk, paalhoofden, vuurtoren, bebouwing achter de dijk.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Monding Oosterschelde, windmolens.
Monding Oosterschelde, Stormvloedkering.
Monding Oosterschelde, Stormvloedkering.
Waterproef, dat is de naam van de grote landelijke oefening die de Taskforce Management overstromingen in de eerste week van november heeft gehouden.
Kust Walcheren - luchtfoto - kust Westkapelle strand, zee, zeedijk, paalhoofden, vuurtoren, bebouwing achter de dijk.
Kust Walcheren - luchtfoto - kust Westkapelle strand, zee, zeedijk, paalhoofden, vuurtoren, bebouwing achter de dijk.
DWW WatersnoodRamp 1953.
Oever, water, dijk.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan den IJssel stormvloedkering en Algerabrug.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
Capelle aan de IJssel.
De pijlers worden gebouwd in de drooggemalen bouwdokken op Neeltje Jans.
Spuikanaal Bath is een onderdeel van de deltawerken en doorsnijdt Zuid-Beveland.
Luchtfoto van de sluitgaten tussen Schouwen en het werkeiland Neeltje Jans, vanaf de zeezijde.
Luchtfoto van diverse werkzaamheden tijdens de bouw van de stormvloedkering.
Met strekdam.

0