Foto's en video's zoeken

Noordzeekanaal..
Dit is Rijkswaterstaat. Duur 03:44.
De waterberging op het Volkerak Zoommeer zorgt voor extra veiligheid wanneer gelijktijdig de stormvloedkeringen dicht aan en zeer grote rivierafvoeren plaatsvinden.
Strand met palenscherm.

0