Foto's en video's zoeken

Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Oosterscheldekering: Wisseling pakkingsets - 14.22 min.
Oosterscheldekering - Monitoren schuifaanslagen.
Oosterscheldekering - Onderhoud aan de pijlerconstructies.
Oosterscheldekering - Vervangen voegen - deel 2.
Oosterscheldekering: onderhoud aan de schuiven -.
Oosterscheldekering: vervangen voegen - deel 1.
Oosterscheldekering: onderhoud aan de cilinderstangen.
Neeltje Jans met bedieningsgebouw Topshuis.
Werkeiland Neeltje Jans met bedieningsgebouw Topshuis.
Detail van de cilinder bij de schuif.
Stroming bij laag water.
Stroming bij de pijler.
Bedieningsgebouw Topshuis, monitor met beeld van de stroomgaten Roompo, Schaar en Hammen en de schuiven.
Doorzicht van de pijlerdam, onder de bovendorpel.
Oever bij Topshuis.
Tops-huis op het voormalige werkeiland Neeltje Jans.
Bedieningsgebouw Topshuis, bediengspaneel kering.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
Waterberging in het Volkerak - Zoommeer zorgt voor extra veiligheid wanneer de stormvloedkeringen gesloten zijn en zeer hoge rivierafvoeren samenvallen.
Waterberging in het Volkerak - Zoommeer zorgt voor extra veiligheid wanneer de stormvloedkeringen gesloten zijn en zeer hoge rivierafvoeren samenvallen.
Waterberging in het Volkerak - Zoommeer zorgt voor extra veiligheid wanneer de stormvloedkeringen gesloten zijn en zeer hoge rivierafvoeren samenvallen.
De oesterputten en de oestercultuur.
De oesterputten en de oestercultuur.
De oesterputten en de oestercultuur.
De oesterputten en de oestercultuur.
Pierenstekers op het slik in Oosterschelde.
De eetbare mossel wordt gekweekt op mosselbanken in de Oosterschelde, de Waddenzee en de Grevelingen.
Laag water, drooggevallen slikken.
Duikers, onderwater, anemoon.

0