Foto's en video's zoeken

Oosterscheldekering vervangen schuifaanslagen.
Sluiting van de Maeslantkering in 2010.
Scheepvaart, tanker, beroepsvaart.
Scheepvaart, tanker, beroepsvaart.
Scheepvaart, tanker, beroepsvaart.
Scheepvaart, tanker, beroepsvaart.
De Krammersluizen zijn één van de grotere sluizencomplexen van Nederland.
De Krammersluizen zijn één van de grotere sluizencomplexen van Nederland.
De Krammersluizen zijn één van de grotere sluizencomplexen van Nederland.
De Krammersluizen zijn één van de grotere sluizencomplexen van Nederland.
Neeltje Jans met bedieningsgebouw Topshuis.
Landschap, omgeving, lucht.
Oever bij Topshuis.
Oever bij Topshuis.
Reserve pijler kering.
Windmolens, duinlandschap.
Kust, duinen, windmolens, zee.
Noordzee, Noord-Beveland, duinen, zee.
Noordzee, Noord-Beveland.
De restanten van het haventje van Lindenbergh' hebben geen beschermde status, daarbij heeft Bureau Zeeweringen te kennen gegeven geen mogelijkheden te zien om de restanten te behouden.
De restanten van het haventje van Lindenbergh' hebben geen beschermde status, daarbij heeft Bureau Zeeweringen te kennen gegeven geen mogelijkheden te zien om de restanten te behouden.
Langs de Oosterschelde, Westerschelde en de Noordzee in Zeeland wordt een groot aantal dijken versterkt.
De Oosterscheldekering wordt bediend vanuit het Ingenieur J.W.
De Oosterscheldekering wordt bediend vanuit het Ingenieur J.W.
De Oosterscheldekering wordt bediend vanuit het Ingenieur J.W.
De Oosterscheldekering wordt bediend vanuit het Ingenieur J.W.
De Oosterscheldekering wordt bediend vanuit het Ingenieur J.W.
Informatiebord Stormvloedkering Oosterschelde.
Gebouw Rijkswaterstaat, Poelendaelsingel 18, Middelburg.

0