Foto's en video's zoeken

HK2016.

De Hartelkering.
HK2016.

De Hartelkering.
Hartel_Uithijsen grote schuif. HK2016.
Het regent vaker en harder, rivieren moeten steeds meer water afvoeren.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
Ecologische doelstellingen van het Kierbeheer van de Haringvlietsluizen.
De grote waterwegen vanaf de havenhoofden bij Hoek van Holland tot aan Gouda vallen onder het beheersgebied van de Directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat.
De Oosterschelde wordt afgesloten om Zeeland beter tegen de zee te beschermen.
Ruimte voor de Rivier voor kids.
Doorgraven Beerdam.
De Maeslantkering-Duitse versie.
De Maeslantkering-Chinese versie.
De Maeslantkering.
Het Beslis en Ondersteunend Systeem.
Het Bewegingswerk.
De Natte Werken.
De Kerende Wand.
De Scharnierfundatie.
Halverwege.
De Montage.
De Gietdelen.
Het Dok.
De Vakwerkarmen.
De Maeslantkering is een stormvloedkering op de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.
Stormvloedkering.
Het ontwerp.
Het waarom.
Ruimte voor de Rivier in het kort.
Boringen onder de IJssel bij Deventer.
Oosterscheldekering: onderhoud aan de schuiven -.
Oosterscheldekering: vervangen voegen - deel 1.
Hoogwater Deventer 2011.
Het programma Ruimte voor de Rivier' is niet alleen ter bescherming van Nederland, maar brengt ook het verleden weer tot leven.
Dag van de Dijk 2010.
Ontstaan van hoogwater.
Nijmegen is het enige project van de ruim 30 Ruimte voor de Rivier-projecten waar midden in de stad wordt ingegrepen.
Europese jongeren onder de indruk van het Ruimte voor de Rivier project Lent.
Eindexamenklas krijgt les in Ruimte voor de Rivier bij de Hondsbroekse Pleij.
Sluiting van de Maeslantkering in 2010.
De Hondsbroekse Pleij wordt de kraan van Nederland.
Terugblik op hoogwater in 1995 bij Gorinchem.
De Ostrea' was het bekendste en meest imponerende vaartuig van de speciaal voor de Oosterscheldewerken gebouwde werkschepen.
Film over de schade's, veroorzaakt na een hoogwaterperiode op onze grote rivieren.
1980, Hoogwater op onze rivieren.
Een film over het sluiten van de Zuiderzee met de Afsluitdijk in 1932 en de situatie daarna ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de dijk. Van 16mm film.
Een film over het sluiten van de Zuiderzee met de Afsluitdijk in 1932 en de situatie daarna ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de dijk.
Het besluit om een open kering in de Oosterschelde te bouwen, had een aantal gevolgen.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Een videofilm over de aanpassingen en vernieuwing van het kanaal door Zuid-Beveland, van Oosterschelde-Wemeldingen naar Westerschelde-Hansweert.
Een videofilm over de aanpassingen en vernieuwing van het kanaal door Zuid-Beveland, van Oosterschelde-Wemeldingen naar Westerschelde-Hansweert.
Hoogwater 1988 op de Maas.
Een film over de stormramp 1953.
De Oosterscheldekering moet onderhouden worden.
In hun strijd tegen het water hebben de Nederlanders de natuur praktisch overal aan banden gelegd.
De Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat is met haar meettechnieken het meetinstituut van RWS.
De Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat is met haar meettechnieken het meetinstituut van RWS.
De Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat is met haar meettechnieken het meetinstituut van RWS.
De Meetkundige dienst van Rijkswaterstaat is met haar meettechnieken het meetinstituut van RWS.
De werkzaamheden van het Berichtencentrum van RIZA (Rijkswaterstaat) te Lelystad als centrale informatiebron voor water en waterwegen.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Door (weers)omstandigheden steeg in januari 1995 het water in de grote rivieren tot bijna ongekende hoogten.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Van Beurt tot recreatievaart.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
De verantwoordelijkheid voor schoon drinkwater is een van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat.
De verantwoordelijkheid voor schoon drinkwater is een van de hoofdtaken van Rijkswaterstaat.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
In het kader van de Deltawet moest ook de Oosterschelde worden afgesloten.
Een film over de Mytilus, het verdichtingsschip dat in de monding van de Oosterschelde de draagkracht van de bodem heeft verbeterd.

0  1  2  3  >