Foto's en video's zoeken

In hun strijd tegen het water hebben de Nederlanders de natuur praktisch overal aan banden gelegd.
Een film over het data informatie systeem Kunstwerken (DISK) ter ondersteuning van beheer en onderhoud van kunstwerken.
Luchtopnames op video van de diverse beheersgebieden en grote waterstaatswerken van Rijkswaterstaat.
Door (weers)omstandigheden steeg in januari 1995 het water in de grote rivieren van Nederland tot ongekende hoogten.

0