Foto's en video's zoeken

Olieverontreiniging op het Noordzeekanaal ter hoogte van Nauerna.
Ekofisk is een olieveld dat gelegen is in het Noorse gedeelte van de Noordzee.
Rijkswaterstaat had, zoals elk bedrijf, een BedrijfsZelfBescherming, de BZB.
Om een goed inzicht te krijgen in stroomsnelheden, waterstanden en stroomrichtingen is de Marex boei ontwikkeld en geplaatst.

0