Foto's en video's zoeken

Rijkswaterstaat heeft drie clips laten maken over toerisme, natuur, en werk, tegenover het milieu in en rond de Waddenzee.
Als scheepvaartroute en havengebied is het Noordzeekanaal tussen IJmuiden en Amsterdam van groot economisch belang.

0