Foto's en video's zoeken

Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8045.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8044.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8043.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8042.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8041.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8040.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8039.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8038.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8037.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8036.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8035.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8034.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8033.
Luchtfotoserie kust 2006-2007 : _JVH8032.
De eerste schutting van de 3e kolk, Beatrixsluis, tijdens de openingsceremonie.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis.
Alle 4 de roldeuren zijn succesvol geplaatst.
Luchtfoto van de plaatsing van de laatste roldeuren bij de 3e kolk, Beatrixsluis.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
De eerste onderhoudswerkzaamheden aan de roldeur van de 3e kolk van de Beatrixsluis.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
Uitzicht vanuit het uitzichtspunt over de deurkasten van de 3e kolk, langs de witte huisjes, naar de Zuidelijke heftoren van de Beatrixsluis.
De niuwe roldeuren van de 3e kolk worden van het ponton gehesen om geplaatst te worden bij de Beatrixsluis.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
De nieuwe roldeur van de 3e kolk wordt voorzichting in de betonnen deurkast geplaatst.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis.
Het uitzicht over kolk 1 en 2 richting de Zuidelijke heftoren.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
HKH Prinses Beatrix voert de officiele openingshandelings uit bij de openingsceremonie van de naar haar vernoemde Beatrixsluis.
Twee van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk beatrixsluis, op de werf van Mammoet in Rotterdam, deze ondergaan een laatste technische inspectie door Rijkswaterstaat voordat deze op transport gaan naar de Beatrixsluis.
Binnenvaartschip de Gerardus, afgemeerd aan de kade van het nieuwe, verbreedde Lekkanaal.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
De nieuwe hoge Peter-Palen' meerpalen bij het verbrede lekkanaal, deze maken het aanmeren van de steeds grotere schepen eenvoudiger.
De Zuidzijde van de Beatrixsluis, op de voorgrond de waterkerende damwand en de deurkasten van de 3e kolk.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis, met op de voorgrond de nieuwe meerplaatsen.
De ingang aan de Noordzijde van de 3e kolk van de Beatrixsluis met de deuren nog geopend na het schutten.
De nieuwe roldeuren van de 3e kolk tijdens het transport over de Lek, op weg naar de Beatrixsluis.
De Noordelijke heftoren van de Beatrixsluis na de renovatie.
Binnenvaartschip de Gerardus, afgemeerd aan de kade van het nieuwe, verbreedde Lekkanaal.
Luchtfoto van de Beatrixsluis en de nieuwe lekdijk, met op de voorgrond de kazemat Vreeswijk-Oost en het verbrede Lekkanaal.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het tweede schip dat de kolk binnenvaart is de Terra Nova uit 1929.
De deurkasten van de roldeuren van de 3e kolk van de Beatrixsluis.
Luchtfoto van de nieuwe roldeur van de 3e kolk die geplaatst wordt bij de Beatrixsluis.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
HKH Prinses Beatrix arriveert bij de openingsceremonie van de 3e kolk, Beatrixsluis.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
Een van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk beatrixsluis, op de werf van Mammoet in Rotterdam, deze ondergaan een laatste technische inspectie door Rijkswaterstaat voordat deze op transport gaan naar de Beatrixsluis.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het eerste schip dat de kolk binnenvaart is de RWS 59 - Ingenieur Josephus Jitta.
De nieuwe 3e kolk van de Beatrixsluis.
Uitzicht vanuit het uitzichtspunt langs de langzaamverkeersbrug over de 3e kolk naar de heftoren aan de Noordzijde van de Beatrixsluis.
Uitzicht over het verbrede Lekkanaal aan de Zuidzijde van de Beatrixsluis, met op de voorgrond de nieuwe meerplaatsen.
De Zuidzijde van de Beatrixsluis, op de voorgrond de waterkerende damwand en de deurkasten van de 3e kolk.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het eerste schip dat de kolk uit vaart is de RWS 59 - Ingenieur Josephus Jitta.
Openingsceremonie van de 3e kolk van de Beatrixsluis, het eerste schip dat de kolk uit vaart is de RWS 59 - Ingenieur Josephus Jitta.
De onderdoorgang van het Waterliniedok verbindt de Noord- en Zuid-zijdes van de Beatrixsluis.
Luchtfoto vanuit Zuidelijke richting van de drie sluiskolken van de Beatrixsluis.
Het plaatsen van de laatste roldeur bij de 3e kolk, Beatrixsluis.
Aanzicht in Zuidelijk richting van de 3 kolken van de Beatrixsluis.
Twee van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk beatrixsluis, op de werf van Mammoet in Rotterdam, deze ondergaan een laatste technische inspectie door Rijkswaterstaat voordat deze op transport gaan naar de Beatrixsluis.
De nieuwe roldeuren van de 3e kolk tijdens het transport door Rotterdam, op weg naar de Beatrixsluis.
Het uitzichtspunt dat is ingericht naast de langzaamverkeersbrug biedt een goed zicht op het komen en gaan van schepen in de 3e kolk van de Beatrixsluis.
De niuwe roldeuren van de 3e kolk worden van het ponton gehesen om geplaatst te worden bij de Beatrixsluis.
Luchtfoto van de 3 kolken van de Beatrixsluis.
Achter de damwand die als tijdelijke waterkering dient wordt het beton voor de deurkassen van de roldeuren gestort.
Luchtfoto van de 3 kolken van de Beatrixsluis.
De langzaamverkeersbrug en het waterliniedok naast elkaar.
Uitzicht in Zuid-oostelijke richting over de oude Lekdijk en Lekkanaal voor de verbreding.
De oospronkelijke, historische machinerie in de heftoren aan de Noordzijde.
Officiële start aanleg 3e kolk en verbreding Lekkanaal.
De deurkasten van de roldeuren van de 3e kolk.
Het asfalt van het waterliniedok wordt gefreesd ter voorbereiding op het plaatsen van de nieuwe onderdoorgang.
Aanleg van de nieuwe langzaamverkeersbrug over de sluiskolken, deze ligt paralel aan het waterliniedok.
Twee van de nieuwe sluisdeuren van de 3e kolk op de werf van Mammoet in Rotterdam.
Het uitgraven van de diepwanden die de wanden van de derde kolk gaan vormen.
De onderrolwagen in het buitenhoofd van de 3e kolk, waarmee de sluisdeuren in de toekomst heen en weer gaan bewegen.
Officiële start aanleg 3e kolk en verbreding Lekkanaal.
In beeld is het nieuwe dak van de onderdoorgang die in het waterliniedok werd geplaatst.
Luchtfoto van de verbreding van het Lekkanaal en de werkhaven.
Overzicht van de voorbereidingen van het plaatsen van het dak van de nieuwe onderdoorgang.

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  > >>