Foto's en video's zoeken

Aanleg Afsluitdijk. Onbekend.
Aanleg Afsluitdijk. Sluizen en stuwcomplex.
Aanleg Afsluitdijk. Sluizen en stuwcomplex.
Luchtfoto Muiderbrug in Rijksweg 1 over het Merwedekanaal (thans Amsterdam-Rijnkanaal).
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Op deze fotoserie de aanleg van de Rijksweg 4, later hernoemd naar A44.
Sluis Sint Andries - Gezichtop de nieuwe Schutsluis te Sint Andries, direct na openstelling op 4-2-'34.
Sluis Sint Andries - De directie vertegenwoordigd bij het openen en inwerking stellen der Sluis te Sint Andries op 4-2-'34.
Sluis Sint Andries - Bewegingswerktuig van de hefdeuren te Sint Andries.
Sluis Sint Andries - Luchtfoto van de oude- en nieuwe schutsluis, te Sint Andries.
Sluis Sint Andries - Hefdeur en hefbrug opgetrokken, invaart der Directieboot (inspecteur Rose).
Sluis Sint Andries - Gezicht op schutkolk, waalhoofd, heftorens, toeleidingskanaal en de Waal.
Sluis Sint Andries - Overzicht bewegingswerk der hefdeuren op verbindingsbrug van het Maashoofd.
Sluis Sint Andries - Bewegingswerktuig voor het optrekken en neerlaten der Hefdeuren. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Optrekken en aanbrengen van deverbindingsbrug van het Waalhoofd. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Optrekken van het bewegingswerktuig der hefdeur aan kabelmast. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Opstelling benedenhelft van de Hefdeur in Maashoofd.
Sluis Sint Andries - Onderdeur der Hefdeur van het Waalhoofd gereed voor transport. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - maken heftorens op Waalhoofd en van de taluds toeleidingskanaal. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - doorbaggerdam toel.kanaal w.
Sluis Sint Andries - 24 aug 1933 inhangen hefdeur.
Sluis Sint Andries - aanbrengen van de hefbrug (val). Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - maken van hefbrug en heftorens w.z. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - maken of storten van de heftorens. Mz. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - zinkstok schutkolk 17 juni 1933. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - ontgraving schutkolk 27 mei 1933. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Benedenhoofd met vleugels.
Sluis Sint Andries - Inheien Morapalen.
Sluis Sint Andries - overzicht van de oude Schutsluis met zijn basaltsteenen muren breede trappen en hoogliggende primitieven vloer.
Sluis Sint Andries - aanzicht ondergedeelte van de houten sluisdeuren en van de sluisvloer.
Sluis Sint Andries - gezicht op de houten sluisdeuren. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - De schutkolk leeggeloopen, April 1933. Fotoboek_F020.
Sluis Sint Andries - Overzicht van de sluis, laatste schutting.
Muiden brug over de Amsterdam-Rijnkanaal.
Muiden brug over de Amsterdam-Rijnkanaal.
Muiden brug over de Amsterdam-Rijnkanaal.
Muiden brug over de Amsterdam-Rijnkanaal.

0